Spoločnosť PLANS, s.r.o. zabezpečuje ako vlastník prenájom a správu nebytových priestorov na Budovateľskej ulici č. 38 v širšom centre mesta Prešov.

Priestory

Opis priestorov na prenájom:

Objekt pozostáva z dvoch častí. Prvá má 5 nadzemných podlaží a ponúka výrobné, skladové a kancelárske priestory o výmere cca 1085 m2 na jedno podlažie.

Druhá časť má 6 nadzemných podlaží o výmere 361 m2 na podlažie a ponúka prevažne kancelárske priestory.

Každé podlažie je možné uspôsobiť podľa potreby nájomcu. Podlažia sú vybavené samostatnými socialnými zariadeniami a šatňami.

V objekte sa nachádza osobný výťah, dva osobné rýchlovýťahy s veľkou kapacitou prepravy osôb a nakladný výťah o nosnosti 5 ton.

Vo výrobných priestoroch v prvej časti budovy sú nainštalované elektrické rozvody s dostatočnou kapacitou a taktiež rozvody vzduchu pre potreby ľahkej priemyselnej výroby. Pred budovou je možnosť parkovania na vyhradenom mieste zdarma.